startsidaTips av och för personer med ryggmärgsskada.
Change language, (english text)
Tips sorterade i följande kategorier/underkategorier

Tips sorterade efter tipsare och deras skadenivå

Planera aktiviteter och uppgifter: alla 4 tips och idéer

4 tips och idéer 
AlmanackaAlmanacka
En almanacka underlättar organisering och planering för personlig assistans
Användare skriver med munpinne och iPadiPad
Handdata med touchscreen - lätt att använda för personer med funktionsnedsättningar
Klocka på rullstolsdisplayKlocka på rullstolsdisplayen
En klocka som alltid är tillgänglig när man sitter i rullstolen
Termometer och klocka på el-stolens styrningspanelTermometer och klocka på rullstolen
En termometer och klockan som alltid är tillgängliga