startsidaTips av och för personer med ryggmärgsskada.
More tips on other websites, (english text)

Fler tips på specialanpassningar och egna lösningar på andra webbsidor

Tips om hjälpmedel:

Tips om anpassat boende:

Tips för föräldrar med funktionshinder:

Tillverkare av individuella lösningar:

Medicinsk information om ryggmärgsskada:

Resor:


Exempel på tips

Sopsorteringsskåp
Praktiskt sopsorteringsskåp med automatisk öppning
Sopsorteringsskåp, öppet
Tömning av urinpåsen
Ett sätt för personer med hög tetraplegi att att självständigt tömma urinpåsen
Användaren tömmer urinpåsen i golvbrunnen