startsidaTips av och för personer med ryggmärgsskada.
More tips on other websites, (english text)

Fler tips på specialanpassningar och egna lösningar på andra webbsidor

Tips om hjälpmedel:

Tips om anpassat boende:

Tips för föräldrar med funktionshinder:

Tillverkare av individuella lösningar:

Medicinsk information om ryggmärgsskada:

Resor:


Exempel på tips

Ett snöre som underlättar att vända sig i sängen
Enkel anpassning som underlättar att vända sig i sängen - lämplig för personer med funktionsnedsättningar
Användaren vänder sig i sängen med hjälp av ett snöre
Spola toaletten med hjälp av ett snöre
Med hjälp av ett enkelt snöre kan en person med nedsatt handfunktion lätt spola toaletten
Användaren spolar på toaletten med hjälp av ett snöre