startsidaTips av och för personer med ryggmärgsskada.
More tips on other websites, (english text)

Fler tips på specialanpassningar och egna lösningar på andra webbsidor

Tips om hjälpmedel:

Tips om anpassat boende:

Tips för föräldrar med funktionshinder:

Tillverkare av individuella lösningar:

Medicinsk information om ryggmärgsskada:

Resor:


Exempel på tips

Anpassat kök på sommarhusets veranda
Istället för att anpassa köket i sommarhuset byggdes ett nytt kök på verandan.
Knäfri arbetsbänk och öppna hyllor
Förflyttning till häst
Lyft som möjliggör förflyttning till häst - en möjlighet för personer som använder rullstol
Användaren förflyttar sig från rullstol till häst med hjälp av lyft (Foto: Carin Bergfeldt)