homepageTips and tricks from people with spinal cord injuries (SCI).
Spegel för att kolla sår BORTTAGEN 2019, (svensk text)

Mirror hanging on bed handle
Mirror hanging on bed handle

(Click for larger image)

Start » Mirror to check ulcers

Mirror to check ulcers

It is important for people with impaired sensation to check their skin regularly

Description
A mirror stored by the bed is used to check skin regularly to see if any ulcers or red marks have developed.

Authors comments
User hangs mirror on bed handle so it is always available.

Paid for by
The user

Tip is dated from 2009

Categories for this tip
looking after ones health » preventing/healing ulcers, Tips and tricks from people with Low tetraplegia with partly function in arms/hands (C7- Th1, ASIA A, B).

One comment:

  1. Jag har bundit ett hampasnöre i båda sängbenen vid huvudänden så att det ligger på sängen i höjd med halsen. Med snörets hjälp är det sedan lätt att vända sig i sängen.
    Jag är ryggmärgsskadad C6-C7.
    Ola Jennebrink
    #3730# comment 2012-08-02

Share page on :