startsidaTips av och för personer med ryggmärgsskada.
Change language, (english text)
Tips sorterade i följande kategorier/underkategorier

Tips sorterade efter tipsare och deras skadenivå

Tips och idéer om:

1. Kommunikation

2. Förflyttning

3. Bära, flytta och hantera föremål

4. Personlig Vård

5. Äta/dricka

6. Sköta sin egen hälsa

7. Bostad

8. Hushåll

9. Ta hand om hemmets föremål

10. Bistå andra/ta hand om barn

11. Arbete och sysselsättning

12. Utbildning

13. Sköta ekonomi

14. Rekreation och fritid

15. Resor

16. Planera aktiviteter och uppgifter

17. Personlig assistans