startsidaTips av och för personer med ryggmärgsskada.
Ride a bus in a wheelchair, (english text)


Användaren förflyttar sig in i en buss, filmad av Madeleine Stenius, Rehabstation Stockholm (film)

Användaren förflyttar sig in i en buss. Foto: Madeleine Stenius, Rehabstation Stockholm
Användaren förflyttar sig in i en buss. Foto: Madeleine Stenius, Rehabstation Stockholm

Hem » Åka buss med rullstol

Åka buss med rullstol

Självständig förflyttning in i en buss med låg instegshöjd och nigning

Beskrivning
Även vid bussar med låg instegshöjd finns det en mindre nivåskillnad mellan trottoarkanten och bussen. Användaren kör fram till bussen och lyfter upp framhjulen så att de hamnar i bussen. Han böjer sig framåt och trycker samtidigt drivgringarna framåt med ett slutet grepp. Samma teknik använder man när man åker uppför en trottoarkant, se bifogade tips.

Teknikbeskrivning enligt boken 'Drivkraft' från Åke Norsten, se nedan.

Tipsarens kommentarer
För beskrivning av fler körtekniker se boken 'Drivkraft körergononmi, rullstolsteknik & metodik' från Åke Norsten. Kan beställas på Spinalis, Rehabstation Stockholm via Rehabstations hemsida, www.rehabstation.se (senast kontrollerad juli 2017).

Tipset är från 2011

Kategorier för detta tips
förflyttning » användning av transportmedel, förflyttning med hjälp av rullstol, tips av personer med skadenivån Paraplegi med motoriskt genomslag ( Th2-S1, ASIA C,D).

Tillhörande tips: 3

Användaren tar sig ur en buss. Foto: Madeleine Stenius, Rehabstation StockholmÅka buss med rullstol
- teknik hur man tar sig ur en buss
Tipset är från 2011.
Användaren kör upp för en trottoarkantÅka upp för en trottoarkant med rullstol
Teknik för personer med starka armar
Tipset är från 2011.
Användaren balanserar på bakhjulenBalansera på bakhjulen
en förutsättning för god rullstolsteknik
Tipset är från 2011.

Inga kommentar eller bloggar än

Dela på: