startsidaTips av och för personer med ryggmärgsskada.
Go down a steep ramp in a wheelchair, (english text)


Användaren åker ner för en brant ramp, filmad av Madeleine Stenius, Rehabstation Stockholm (film)

Användaren åker ner för en brant ramp. Foto: Madeleine Stenius, Rehabstation Stockholm
Användaren åker ner för en brant ramp. Foto: Madeleine Stenius, Rehabstation Stockholm

Hem » Åka ner en brant ramp med rullstol

Åka ner en brant ramp med rullstol

- en teknik för personer med starka armar

Beskrivning
Användaren åker ner för rampen i balansläge på bakhjulen. Han bestämmer hastigheten genom att anpassa friktionen mellan händerna och drivringarna.

Teknikbeskrivning enligt boken 'Drivkraft' från Åke Norsten, se nedan.

Tipsarens kommentarer
För beskrivning av fler körtekniker se boken 'Drivkraft körergononmi, rullstolsteknik & metodik' från Åke Norsten. Kan beställas på Spinalis, Rehabstation Stockholm via Rehabstations hemsida, www.rehabstation.se (senast kontrollerad juli 2017).

Tipset är från 2011

Kategorier för detta tips
förflyttning » förflyttning med hjälp av rullstol, tips av personer med skadenivån Paraplegi med motoriskt genomslag ( Th2-S1, ASIA C,D).

Tillhörande tips: 2

Användaren åker nerför en ramp. Foto: Madeleine Stenius, Rehabstation StockholmÅka ner för en inomhus ramp med rullstol
Teknik för personer med starka armar
Tipset är från 2011.
Användaren balanserar på bakhjulenBalansera på bakhjulen
en förutsättning för god rullstolsteknik
Tipset är från 2011.

Inga kommentar eller bloggar än

Dela på: