startsidaTips av och för personer med ryggmärgsskada.
Ride down an escalator in a wheelchair, (english text)


Användaren åker nerför en rulltrappa, filmad av Madeleine Stenius, Rehabstation Stockholm (film)

Användaren åker nerför en rulltrappa. Foto: Madeleine Stenius, Rehabstation Stockholm
Användaren åker nerför en rulltrappa. Foto: Madeleine Stenius, Rehabstation Stockholm

Hem » Åka ner för en rulltrappa med rullstol

Åka ner för en rulltrappa med rullstol

Teknik för personer som har starka armar

Beskrivning
Användaren ställer sig rakt framför rulltrappan med ryggen i färdriktningen, cirka 10 cm mellan sargkant och drivring. Han backar mot rulltrappan, justerar drivhjulen att de inte står mellan två trappsteg och lägger båda armarna med böjda armbågar på rulltrappans drivband. När trappsteget sänks böjer han sig framåt. När trappan börjar plana ut reser han överkroppen och trycker med armarna rullstolen bakåt.

Teknikbeskrivning enligt boken 'Drivkraft' från Åke Norsten, se nedan.

Tipsarens kommentarer
För beskrivning av fler körtekniker se boken 'Drivkraft körergononmi, rullstolsteknik & metodik' från Åke Norsten. Kan beställas på Spinalis, Rehabstation Stockholm via Rehabstations hemsida, www.rehabstation.se (senast kontrollerad juli 2017).

Tipset är från 2011

Kategorier för detta tips
förflyttning » förflyttning med hjälp av rullstol, tips av personer med skadenivån Paraplegi med motoriskt genomslag ( Th2-S1, ASIA C,D).

Tillhörande tips: 3

Användaren åker uppför en rulltrappa med en persons hjälp. Foto: Madeleine Stenius, Rehabstation StockholmÅka uppför en rulltrappa med rullstol med hjälp
Teknikbeskrivning med en persons hjälp
Tipset är från 2011.
Användaren åker uppför en rulltrappa. Foto: Madeleine Stenius, Rehabstation StockholmÅka upp för en rulltrappa med rullstol
Teknik för personer som har starka armar
Tipset är från 2011.
Användaren åker ner för en rulltrappa med en persons hjälp. Foto: Madeleine Stenius, Rehabstation StockholmÅka nerför en rulltrappa med rullstol med hjälp
Teknikbeskrivning med en persons hjälp
Tipset är från 2011.

Inga kommentar eller bloggar än

Dela på: