startsidaTips av och för personer med ryggmärgsskada.
Ride down an escalator in a wheelchair with assistance, (english text)


Användaren åker ner för en rulltrappa med en persons hjälp, filmad av Madeleine Stenius, Rehabstation Stockholm (film)

Användaren åker ner för en rulltrappa med en persons hjälp. Foto: Madeleine Stenius, Rehabstation Stockholm
Användaren åker ner för en rulltrappa med en persons hjälp. Foto: Madeleine Stenius, Rehabstation Stockholm

Hem » Åka nerför en rulltrappa med rullstol med hjälp

Åka nerför en rulltrappa med rullstol med hjälp

Teknikbeskrivning med en persons hjälp

Beskrivning
Hjälppersonen går baklänges in i rulltrappan först och måste 'gå på stället' för att kunna ta emot användaren. Användaren åker ner baklänges med bakhjulen på ett trappsteg och framhjulen på trappsteget framför. Han böjer sig framåt och håller sig i med armarna i i rulltrappans drivband. Hjälppersonen står bakom några steg under, lutar sig framåt och håller i rullstolens ryggstöd.

Akta att det inte finns några kläder som kan fastna i hjulen.
Om tippskyddet är så långt att det skulle ta in i rulltrappan behöver den vinklas bort.

Teknikbeskrivning enligt boken 'Drivkraft' från Åke Norsten, se nedan.

Tipsarens kommentarer
För beskrivning av fler körtekniker se boken 'Drivkraft körergononmi, rullstolsteknik & metodik' från Åke Norsten. Kan beställas på Spinalis, Rehabstation Stockholm via Rehabstations hemsida, www.rehabstation.se (senast kontrollerad juli 2017).

Tipset är från 2011

Kategorier för detta tips
förflyttning » förflyttning med hjälp av rullstol, tips av personer med skadenivån Paraplegi med motoriskt genomslag ( Th2-S1, ASIA C,D).

Tillhörande tips: 3

Användaren åker uppför en rulltrappa med en persons hjälp. Foto: Madeleine Stenius, Rehabstation StockholmÅka uppför en rulltrappa med rullstol med hjälp
Teknikbeskrivning med en persons hjälp
Tipset är från 2011.
Användaren åker nerför en rulltrappa. Foto: Madeleine Stenius, Rehabstation StockholmÅka ner för en rulltrappa med rullstol
Teknik för personer som har starka armar
Tipset är från 2011.
Användaren åker uppför en rulltrappa. Foto: Madeleine Stenius, Rehabstation StockholmÅka upp för en rulltrappa med rullstol
Teknik för personer som har starka armar
Tipset är från 2011.

Inga kommentar eller bloggar än

Dela på: