startsidaTips av och för personer med ryggmärgsskada.
Go down a flight of stairs without handrail in a wheelchair, (english text)


Användaren åker ner för en kort trappa utan ledstång, filmad av Madeleine Stenius, Rehabstation Stockholm (film)

Användaren åker ner för en kort trappa utan ledstång. Foto Madeleine Stenius, Rehabstation Stockholm
Användaren åker ner för en kort trappa utan ledstång. Foto Madeleine Stenius, Rehabstation StockholmAnvändaren åker ner för en lång trappa utan ledstång, filmad av Madeleine Stenius, Rehabstation Stockholm (film)

Hem » Åka ner för en trappa utan ledstång med rullstol

Åka ner för en trappa utan ledstång med rullstol

- en teknik för personer med starka armar

Beskrivning
Användaren kör fram till trappan och balanserar på bakhjulen. Han placerar händerna långt bak med ett kraftigt grepp om drivringarna. Precis när drivringarna är på väg ned mot nästa trappsteg vinklas rullstolen bakåt och tyngdpunkten förflyttas därigenom bakåt/nedåt. Han fixerar rullstolen mot kanten. När han har landat på trappsteget ligger tyngdpunkten bakom drivhjulets centrumlodlinje. Genom att greppa hårt om drivringarna fixeras rullstolen i rätt position och däcken låser sig mot kanten. När han har landat stabilt på trappsteget korrigerar han rullstolens position genom att sänka balansläget och glida tillbaka med händerna.

Teknikbeskrivning enligt boken 'Drivkraft' från Åke Norsten, se nedan.

Tipsarens kommentarer
För beskrivning av fler körtekniker se boken 'Drivkraft körergononmi, rullstolsteknik & metodik' från Åke Norsten. Kan beställas på Spinalis, Rehabstation Stockholm via Rehabstations hemsida, www.rehabstation.se (senast kontrollerad juli 2017).

Redaktörens kommentar
OBS! man måste träna mycket med passhjälp innan man klarar den tekniken.

Tipset är från 2011

Kategorier för detta tips
förflyttning » förflyttning med hjälp av rullstol, tips av personer med skadenivån Paraplegi med motoriskt genomslag ( Th2-S1, ASIA C,D).

Tillhörande tips: 4

Användaren tar sig upp för en trappa med ledstång. Foto: Madeleine Stenius, Rehabstation StockholmKommer uppför en trappa med ledstång med rullstol
- en teknik för personer med starka armar
Tipset är från 2011.
Användaren åker nerför en trappa med ledstång och har en hjälpperson. Foto: Madeleine Stenius, Rehabstation StockholmKomma ner för en trappa med rullstol med hjälp
Teknikbeskrivning med en persons hjälp
Tipset är från 2011.
Användaren tar sig nerför en trappa med ledstång. Foto: Madeleine Stenius, Rehabstation StockholmKomma ner för en trappa med ledstång med rullstol
Teknik för en person som har starka armar
Tipset är från 2011.
Användaren balanserar på bakhjulenBalansera på bakhjulen
en förutsättning för god rullstolsteknik
Tipset är från 2011.

2 kommentarer:

  1. Hello, i am working on sitnetg up a website which deals with stairs and related things is it possible to post a small picture under to show your great handrail? I will set a link to this article and post a small version of the picture if it is allright for you?! Thanks and have a nice day!
    #4839# kommentar 2013-01-15
  2. Please contact Spinalistips through spinalistips@spinalis.se
    #4861# kommentar 2013-01-17

Dela på: