startsidaTips av och för personer med ryggmärgsskada.
Go up a curb in a wheelchair, (english text)


Användaren kör upp för en trottoarkant (film)

Användaren kör upp för en trottoarkant
Användaren kör upp för en trottoarkant

Hem » Åka upp för en trottoarkant med rullstol

Åka upp för en trottoarkant med rullstol

Teknik för personer med starka armar

Beskrivning
Användaren kör fram till trottoarkanten. Strax innan fotstödet når fram till kanten lyfter han länkhjulen en liten bit över kanten. Händerna glider tillbaka på drivringarna samtidigt som överkroppen böjs framåt. Sedan trycker han drivringarna framåt och när han är uppe med alla fyra hjulen reser han upp överkroppen igen.

Teknikbeskrivning enligt boken 'Drivkraft' från Åke Norsten, se nedan.

Tipsarens kommentarer
För beskrivning av fler körtekniker se boken 'Drivkraft körergononmi, rullstolsteknik & metodik' från Åke Norsten. Kan beställas på Spinalis, Rehabstation Stockholm via Rehabstations hemsida, www.rehabstation.se (senast kontrollerad juli 2017).

Tipset är från 2011

Kategorier för detta tips
förflyttning » förflyttning med hjälp av rullstol, tips av personer med skadenivån Paraplegi med motoriskt genomslag ( Th2-S1, ASIA C,D).

Tillhörande tips: 2

Användaren kör ner för en trottoarkantÅka nerför en trottoarkant med rullstol
Teknik för personer med starka armar
Tipset är från 2011.
Användaren balanserar på bakhjulenBalansera på bakhjulen
en förutsättning för god rullstolsteknik
Tipset är från 2011.

Inga kommentar eller bloggar än

Dela på: