startsidaTips av och för personer med ryggmärgsskada.
Suction device and suction bottle, (english text)

Sugapparat
Sugapparat

Slangen spolas rent med vatten
Slangen spolas rent med vatten

(Klicka för större bild)

Hem » Sugapparat och sugflaska

Sugapparat och sugflaska

Sugapparat, ett viktigt hjälpmedel för personer som har tracheotomi och använder ventilator

Beskrivning
Användaren har två sugapparater för att vid behov kunna suga slem ur luftröret. En apparat står bredvid sängen, den andra har hon i nödutrustningsvagnen, se tillhörande tips.

För sugning används engångskatetrar. För att spola rent slangen efter användning tar hon vatten ur en vanlig flaska.

Bekostad av
Landstinget

Tipset är från 2008

Kategorier för detta tips
sköta sin egen hälsa » användning av andningshjälpmedel, tips av personer med skadenivån Hög tetraplegi utan arm/handfunktion (C2-4, ASIA A,B).

Tillhörande tips: 2

Respirator i en metallåda på rullstolenRespirator
Respirator och dess placering på rullstolen
Tipset är från 2008.
NödutrustningsvagnAnpassad bagagevagn
Nödutrustningsvagn för ventilatoranvändare
Tipset är från 2008.

Inga kommentar eller bloggar än

Dela på: