startsidaTips av och för personer med ryggmärgsskada.
Adapted door for wheelchair users, (english text)

Extra handtag påsatt på en dörr
Extra handtag påsatt på en dörr

Extra handtag påsatt på en dörr
Extra handtag påsatt på en dörr

(Klicka för större bild)

Hem » Anpassad dörr för personer som använder rullstol

Anpassad dörr för personer som använder rullstol

Ett extra handtag nära dörrens gångjärn underlättar att stänga en dörr för en person som kör rullstol

Beskrivning
Ett litet handtag på dörren nära gångjärnet.

Tipsarens kommentarer
Anpassningen fungerar när dörren öppnas utåt och användaren kommer in. Han åker genom dörren, tar tag i handtaget och stänger dörren.

Tillverkningsanvisningar
Skruva fast ett litet handtag på dörrbladet nära gångjärnet.

Bekostad av
Användaren

Tipset är från 2008

Kategorier för detta tips
bostad » dörrar, dörröppnare/-lås, bära, flytta och hantera föremål » öppna och stänga, tips av personer med skadenivån Hög tetraplegi med delvis armfunktion (C5-6, ASIA A,B).

Inga kommentar eller bloggar än

Dela på: