startsidaTips av och för personer med ryggmärgsskada.
Adapted sliding board, (english text)

Användaren lyfter benet och lägger glidbrädan på plats
Användaren lyfter benet och lägger glidbrädan på plats

Glidbrädans undersida
Glidbrädans undersida

(Klicka för större bild)

Hem » Anpassad glidbräda

Anpassad glidbräda

Glidbräda försedd med extra antihalkmaterial

Beskrivning
På undersidan av glidbrädan är extra antihalkremosr påklistrade.

Modellbeteckning glidbrädan: EasyGlide

Tipsarens kommentarer
Särskilt vid förflyttningar brant uppåt är det viktigt att brädan sitter fast just på kanten. Nackdelen är att det är svårare att sätta brädan på plats under kroppen. Användarens lösning är att lyfta upp benet och lägga bräda på plats istället för att skjuta in den (se bild 1 och 2).

Inköpställe
www.handicare.se (senast kontrollerad april 2017)

Idé
Användaren

Tipset är från 2010

Kategorier för detta tips
förflyttning » förflyttning till och från bilen, överflyttning, tips av personer med skadenivån Hög tetraplegi med delvis armfunktion (C5-6, ASIA A,B).

En kommentar:

1 kommentar väntar för godkännande
Dela på: