startsidaTips av och för personer med ryggmärgsskada.
Adapted joystick for electric wheelchair, (english text)

Klyka på joystick till el-stol
Klyka på joystick till el-stol

Annan version av klyka på joystick till el-stol
Annan version av klyka på joystick till el-stol

(Klicka för större bild)

Hem » Anpassad joystick till el-rullstol

Anpassad joystick till el-rullstol

En klyka som sitter på el-stolens joystick möjliggör självständigt körning för en person med nedsatt handfunktion

Beskrivning
En klyka i genomskinligt plexiglas sitter på el-stolens joystick.

Tillverkare
Hjälpmedelcentralen i Skellefteå

Idé
Hjälmedelscentralen och användaren själv

Bekostad av
Lansting

Tipset är från 2006

Kategorier för detta tips
förflyttning » förflyttning med hjälp av rullstol, tips av personer med skadenivån Hög tetraplegi med delvis armfunktion (C5-6, ASIA A,B).

Inga kommentar eller bloggar än

Dela på: