startsidaTips av och för personer med ryggmärgsskada.
Adapted mobile phone, (english text)

Användaren slår ett nummer
Användaren slår ett nummer

Användaren med mobiltelefonen
Användaren med mobiltelefonen

(Klicka för större bild)

Hem » Anpassad mobiltelefon

Anpassad mobiltelefon

Anpassad mobiltelefon - underlättar för personer med nedsatt handfunktion

Beskrivning
För att få bättre grepp är antihalkmaterial påklistrat på mobiltelefonens undersida.

Inköpställe
bl. a. Varsam, www.varsam.se (antihalkduk), senast kontrollerad mars 2017.

Idé
Användaren

Bekostad av
Användaren

Tipset är från 2010

Kategorier för detta tips
kommunikation » använda telefon, tips av personer med skadenivån Hög tetraplegi med delvis armfunktion (C5-6, ASIA A,B).

Inga kommentar eller bloggar än

Dela på: