startsidaTips av och för personer med ryggmärgsskada.
Modification of Permobil control box, (english text)

Anpassad styrbox
Anpassad styrbox

Anpassad styrbox
Anpassad styrbox

Användaren sätter igång sin rullstol
Användaren sätter igång sin rullstol

(Klicka för större bild)

Hem » Anpassning av Permobils styrbox

Anpassning av Permobils styrbox

Externa knappar på Permobils styrbox underlättar att växla mellan styrning och reglering av sittposition - lämplig för personer med nedsatt handfunktion

Beskrivning
Användaren har en elektrisk rullstol (Permobil). Styrboxen sitter på en svängbar arm. När han kör har han styrboxen direkt framför sig, där användaren har bäst rörelseförmåga i handen. Styrboxen är anpassad med två externa knappar för att lätt kunna byta mellan styrning och inställning av sitsen. Joysticken är förstorad.

Tillverkare
Hjälpmedelcentralen

Bekostad av
Lansting

Tipset är från 2016

Kategorier för detta tips
förflyttning » förflyttning med hjälp av rullstol, tips av personer med skadenivån Hög tetraplegi med delvis armfunktion (C5-6, ASIA A,B).

Inga kommentar eller bloggar än

Dela på: