startsidaTips av och för personer med ryggmärgsskada.
Mattress for pressure ulcer prevention, (english text)

Caritalmadrasss
Caritalmadrasss

Tre slangar i olika färger som kommer ut från madrassen
Tre slangar i olika färger som kommer ut från madrassen

Handpump med tryckmätare
Handpump med tryckmätare

(Klicka för större bild)

Hem » Antidekubitusmadrass

Antidekubitusmadrass

En antidekubitusmadrass som fungerar med och utan motor.

Beskrivning
Caritalmadrass har 3 sektioner, en del för huvud, en mittendel och en fotdel. Sektionerna fylls individuellt med en handpump enligt användarens vikt (det finns en tabell). Man använder slangar i olika färger; kan också kopplas till en motor som gör fluktuerande tryck eller som ställer madrassen på stand-by.

Tipsarens kommentarer
Användaren, som fick trycksår, när han var nyskadad har testat många olika typer av antidekubitusmadrasser. Han tycker om den här madrassen, eftersom han kan använda den på stand-by läge och slipper då motorljudet. Han anser också att madrassen inte är lika hal som andra modeller.
Madrassen kan få punktering efter lång användning. Användaren använder därför en vanlig skumgummimadrass under Caritalmadrassen.

Tillverkare
Carital, www.carital.com (senast kontrollerd maj 2011)

Bekostad av
Landsting

Redaktörens kommentar
Dagens Carital-madrasser ställer in sig automatisk efter användarens vikt.

Sårteamet från Rehab Sation Stockholm rekommenderar Duo 2 från Hill-Rom, www.liko.se (senast kontrollerd maj 2011) som behandlande antidekubitusmadrass. Madrassen ställer in sina olika zoner automatiskt efter varje användarens individuella behov och position i sängen. Pumpen låter inte. Madrassen kan sättas på hård, för att lättare kunna vända sig. En varningssignal påminner om man har glömt att sätta tillbaka den. Reglaget kan levereras med lång slang så att användaren kan sköta den själv.
En förebyggande/avlastande madrass som man även kan ta med på resor är Blue Air från Hill-Rom Liko, www.liko.se/se/Sverige (senast kontrollerad september 2013).

Tipset är från 2005

Kategorier för detta tips
sköta sin egen hälsa » förebygga/läka sår, tips av personer med skadenivån Hög tetraplegi med delvis armfunktion (C5-6, ASIA A,B).

Inga kommentar eller bloggar än

Dela på: