startsidaTips av och för personer med ryggmärgsskada.
Widening doorway, (english text)

Användaren kör genom dörren
Användaren kör genom dörren

Dörren, stängd
Dörren, stängd

(Klicka för större bild)

Hem » Breddning av dörr

Breddning av dörr

Ett sätt att bredda en dörr i trånga utrymmen - lämpligt för personer som använder rullstol

Beskrivning
Nedre delen av dörrkarmen är separerad från den övriga dörrkarmen och fastsatt igen med gångjärn. För att komma genom dörren viker användaren ut dörrkarmsdelen som sitter på gångjärn och får på så sätt en bredare dörröppning.

Tillverkningsanvisningar
Man öppnar dörren, sågar ett horisontellt spår i dörrkarmen uppe och nere i den höjd man behöver. Sedan sågar man ett spår vertikalt och tar bort dörrkarmsdelen, sätter gångjärn på den och skruvar tillbaka dörrkarmsdelen.

Tillverkare
Användarens far

Idé
Användaren

Tipset är från 2008

Kategorier för detta tips
bostad » dörrar, dörröppnare/-lås, tips av personer med skadenivån Hög paraplegi, med nedsatt balans (Th 2-10, ASIA A,B).

Inga kommentar eller bloggar än

Dela på: