startsidaTips av och för personer med ryggmärgsskada.
Electric wheelchair with built-in sliding board, (english text)

Användaren i sin rullstol anpassad med inbyggd glidbräda och löstagbart benstöd
Användaren i sin rullstol anpassad med inbyggd glidbräda och löstagbart benstöd

Användaren har fällt upp sidostödet.
Användaren har fällt upp sidostödet.

Användaren med uppfällt sidostöd
Användaren med uppfällt sidostöd

Användarens anpassade rullstol utan sidostöd och benstöd
Användarens anpassade rullstol utan sidostöd och benstöd

(Klicka för större bild)

Hem » Elektrisk rullstol med inbyggd glidbräda

Elektrisk rullstol med inbyggd glidbräda

Inbyggd glidbräda underlättar förflyttning

Beskrivning
Användarens elektriska rullstol (Permobil C 500) är anpassad med en inbyggd glidbräda och ett löstagbart benstöd. Benstödet sitter mot utsidan av benet för att förhindra att benen glider isär (se bild 1-3). Glidbrädan är fastskruvad på rullstolens sida i samma höjd som sittdynan. Glidbrädan gör inte rullstolen bredare.
När användaren förflyttar sig, fäller hon upp sidostödet (bild 2-4) och tar bort benstödet (bild 4). För att ha rätt sitthöjd för förflyttningen använder hon rullstolens sitslyft.

Tillverkare
Sodexo Hjälpmedelservice Stockholm

Idé
Användarens mor

Bekostad av
Lansting

Tipset är från 2015

Kategorier för detta tips
förflyttning » överflyttning, tips av personer med skadenivån Hög paraplegi, med nedsatt balans (Th 2-10, ASIA A,B).

Inga kommentar eller bloggar än

Dela på: