startsidaTips av och för personer med ryggmärgsskada.
Simple mechanical door closer, (english text)

Fastsättning av snöret (närbild)
Fastsättning av snöret (närbild)

Bitring
Bitring

Användaren stänger dörren med bitringen i munnen
Användaren stänger dörren med bitringen i munnen

(Klicka för större bild)

Hem » Enkel mekanisk dörrstängare

Enkel mekanisk dörrstängare

En enkel lösning för personer som använder rullstol att stänga utåtgående dörrar

Beskrivning
På dörrens övre kant på motsatt sidan till gångjärnen är ett snöre fastsatt. Snöret löper genom en metallögla som sitter i övre hörnan av dörrkarmen och hänger ner längs dörrkarmen. I snörets slut sitter en bitring (bild nr 2).

Teknik: Användaren stänger den utåtgående dörren bakom sig genom att dra i snöret, dvs. genom att ta bitringen mellan tänderna. Kör sen rullstolen framåt (bild nr 3).

Tillverkningsanvisningar
Fäst snöret i dörrens övre hörn, sätt en metallögla i dörrkarmens övre hörn. Dra snöret genom ögla. Sätt en bitring (bild nr 2) i snörets ända. Snöret ska vara så långt att användaren kan nå bitringen bekvämt när dörren står öppen.

Inköpställe
Barnaffärer (bitring)

Idé
Användaren

Bekostad av
Användaren själv

Redaktörens kommentar
En liknande dörrstängare kan man köpa hos Pegasos, www.pegasos.se (senast kontrollerad maj 2017).

Tipset är från 2006

Kategorier för detta tips
bostad » dörrar, dörröppnare/-lås, tips av personer med skadenivån Hög tetraplegi med delvis armfunktion (C5-6, ASIA A,B).

Inga kommentar eller bloggar än

Dela på: