startsidaTips av och för personer med ryggmärgsskada.
Transfer from floor to wheelchair, (english text)


Användaren förflyttar sig från golvet till rullstolen (film)

Användaren förflyttar sig från golvet till rullstolen
Användaren förflyttar sig från golvet till rullstolen

Hem » Förflyttning från golv till rullstol

Förflyttning från golv till rullstol

Förflyttningsteknik för personer med starka armar

Beskrivning
Användaren ställer rullstolen snett bakom sig. Han sätter benet närmast rullstolen mot rullstolens fotbåge med foten på golvet. Det andra benet ligger med böjt knä utåt (som i skräddarställning), fötterna är mot varandra. Han håller han i sig i rullstolens ram med handen närmast rullstolen, armbågen är vinklad upp mot taket. Den andra handen som är knuten vid höften stödjer han sig på. Han lutar sig framåt och lyfter upp sig i rullstolen.

Tipsarens kommentarer
Användaren tycker att den här tekniken är lättast. Men har han inte skor på sig förflyttar han sig med raka ben istället (se tillhörande tips).

Tipset är från 2008

Kategorier för detta tips
förflyttning » överflyttning, tips av personer med skadenivån Hög paraplegi, med nedsatt balans (Th 2-10, ASIA A,B).

Tillhörande tips: 2

Användaren flyttar sig från rullstolen till golvetFörflytting från rullstolen till golvet
Förflyttningsteknik för personer med starka armar
Tipset är från 2008.
Förflyttning från golvet till rullstolen med raka benFörflyttning från golv till rullstol med raka ben
En förflyttningsteknik för personer med starka armar när de inte har skor på sig
Tipset är från 2008.

Inga kommentar eller bloggar än

Dela på: