startsidaTips av och för personer med ryggmärgsskada.
Dental care card, (english text)

Frikort, inplastat
Frikort, inplastat

(Klicka för större bild)

Hem » Frikort för tandvård

Frikort för tandvård

Fri tandvård - en rättighet för personer med omfattande funktionsnedsättningar

Beskrivning
Användaren har rätt till fri tandvård.

Tipsarens kommentarer
Personer med LSS-insatser har rätt till munhälsobedömning och nödvändig tandvård. För äldre och personer med funktionshinder krävs att man har ett varaktigt och omfattande behov av vård- och omsorgsinsatser.

Den som önskar få ett intyg om rätt till uppsökande munhälsobedömning och nödvändig tandvård, ska i första hand vända sig till kommunens biståndshandläggare. Landstingets hälso- och sjukvårdsenhet utfärdar intyg (plastkort) till den som har rätt till uppsökande munhälsobedömning och nödvändig tandvård.

Tipset är från 2008

Kategorier för detta tips
personlig vård » kroppsvård, tips av personer med skadenivån Hög tetraplegi utan arm/handfunktion (C2-4, ASIA A,B).

En kommentar:

  1. guld värt!tusen tack
    #2424# kommentar 2012-01-09

Dela på: