startsidaTips av och för personer med ryggmärgsskada.
Homemade raised beds, (english text)

Upphöjd odlingsbänk med gamla fönster bredvid
Upphöjd odlingsbänk med gamla fönster bredvid

Upphöjd odlingsbänk
Upphöjd odlingsbänk

(Klicka för större bild)

Hem » Hemmagjorda odlingsbänk

Hemmagjorda odlingsbänk

Tillgängliga odlingsbänkar som fungerar även som växthus

Beskrivning
Odlingsbänken är 120 x 300 cm och är byggd ur impregnerade brädor i olika höjder. De är fyllda med torvblockar längst ner och odlingsjord ovanpå.

Under våren fungerar odlingsbänken som växthus; odlingarna täcks med fiberduk eller gamla fönster.

Tipsarens kommentarer
Användaren kan sköta odlingarna själv, bredden är anpassad till henne.
Användaren har odlingsbänkar i olika höjder. De högre är lättåtkomliga, hon använder de för ex. sallad och kryddor. Vid de lägre stödjer hon sig på kanterna för att hålla balansen.

Tillverkare
Användarens make

Idé
Användaren

Bekostad av
Användaren själv

Redaktörens kommentar
Ett dansk företag 'Land Højbede' landhojbede.dk/butik/index.php?action=special-hojbede säljer mobila odlingsbänkar på hjul (senast kontrollerad juni 2017).

Tipset är från 2006

Kategorier för detta tips
bostad » uteplats/trädgård, rekreation och fritid » trädgård, tips av personer med skadenivån Hög paraplegi, med nedsatt balans (Th 2-10, ASIA A,B).

Tillhörande tips: 1

Sommarhus med rampRullstolstillgängligt landställe
Landställe med tillgänglig trädgård
Tipset är från 2006.

2 kommentarer:

  1. I want a tall bed so i don't need to destroy my aging back. Rather than filling a 8x4x3 bed with all that soil, I want to put in a bottom that will give me about of foot of soil to work with. Are there any free plans online?
    #2970# kommentar 2012-02-22
  2. Check out http://www.spinalistips.se/tips-garden-planter-on-legs-at-suitable-working-height-en-1187.html
    Perhaps that helps you,
    Spinalistips
    #3000# kommentar 2012-02-23

Dela på: