startsidaTips av och för personer med ryggmärgsskada.
Railing along path, (english text)

Användaren håller sig i ledstången
Användaren håller sig i ledstången

(Klicka för större bild)

Hem » Ledstång på gångväg

Ledstång på gångväg

En ledstång på gångväg underlättar för personer med nedsatt gångförmåga

Beskrivning
En gångväg leder från huset till parkeringsplatsen. Gångvägen har ledstång på båda sidor.

Tipsarens kommentarer
Ledstången är mycket viktigt för användaren framför allt när det är snö och isigt.
Mycket billigare än med värmeslingor.

Bekostad av
Kommunen

Tipset är från 2008

Kategorier för detta tips
bostad » uteplats/trädgård, förflyttning » gång, tips av personer med skadenivån Tetraplegi med gångfunktion (C2-Th1, ASIA D,E).

Tillhörande tips: 1

Användaren med halkskyddet på skorna, halvt pådragetHalkskydd för skor
Ett viktigt hjälpmedel för personer med nedsatt gångförmåga
Tipset är från 2008.

Inga kommentar eller bloggar än

Dela på: