startsidaTips av och för personer med ryggmärgsskada.
Jar and bottle opener suitable for people with weak hands, (english text)

Locköppnare, foto från www.euforia.se
Locköppnare, foto från www.euforia.se

(Klicka för större bild)

Hem » Locköppnare lämplig för personer med svaga händer

Locköppnare lämplig för personer med svaga händer

Locköppnaren som kan fungera för personer med mycket nedsatt handfunktion

Beskrivning
I ett greppvänligt handtag sitter ett flexibelt stålband. Längden är inställbar med ett skruv i handtaget. Placera bandet över locket, spänn fast det och vrid på handtaget. Locköppnaren kan användas till alla lock från 2 - 11 cm i diameter.

Modellbeteckning: Strongboy öppnare

Tipsarens kommentarer
Med locköppnaren kan Susanne i nödfall och med svårighet öppna en burk med skruvlock själv.

Inköpställe
Exempelvis Euforia, www.euforia.se (senast kontrollerad maj 2017)

Bekostad av
Användaren själv

Tipset är från 2009

Kategorier för detta tips
bära, flytta och hantera föremål » öppna och stänga, hushåll » bereda måltider, tips av personer med skadenivån Hög tetraplegi med delvis armfunktion (C5-6, ASIA A,B).

Inga kommentar eller bloggar än

Dela på: