startsidaTips av och för personer med ryggmärgsskada.
Change language, (english text)
Tips sorterade i följande kategorier/underkategorier

Tips sorterade efter tipsare och deras skadenivå

Förflyttning: Användning av transportmedel

3 tips och idéer 
Rohodyna och nylonbälteSittande i jeepen vid motorcross
Personer som inte har arm/handfunktion och inte har balans hjälper extra bilbälten och ett band rund händerna att sitta stabilt.
Användaren förflyttar sig in i en buss. Foto: Madeleine Stenius, Rehabstation Stockholm Åka buss med rullstol
Självständig förflyttning in i en buss med låg instegshöjd och nigning
Användaren tar sig ur en buss. Foto: Madeleine Stenius, Rehabstation StockholmÅka buss med rullstol
- teknik hur man tar sig ur en buss