startsidaTips av och för personer med ryggmärgsskada.
Change language, (english text)
Tips sorterade i följande kategorier/underkategorier

Tips sorterade efter tipsare och deras skadenivå

Arbete och sysselsättning: Arbetsmaskiner

1 tips och idéer 
Användaren i sin grävmaskin.           Foto: Katharina RatzkaAnpassad grävmaskin
- möjliggjorde arbetsåtergång för en person som använder rullstol