startsidaTips av och för personer med ryggmärgsskada.
Change language, (english text)
Tips sorterade i följande kategorier/underkategorier

Tips sorterade efter tipsare och deras skadenivå

Rekreation och fritid: Foto/film

9 tips och idéer 
Användaren trycker på kameras utlösare med hjälp av bygelnAnpassad kamera
Användning av en kamera med mycket nedsatt hand- och armfunktion
Användaren fotograferar med enbensfotostativEnbens fotostativ
- underlättar fotografering för personer som använder rullstol
Användaren stödjer sig  på en aluminiumväska och tar bilderFotografera
En aluminiumväska gör det lätt att hålla kameran stadigt utan stativ - lämplig för personer som använder rullstol
Användaren fotograferar med fjärrutlösarkabelFotografera med kabel för fjärrutlösning
Kamera med fjärrutlösare - lämplig för personer med nedsatt handfunktion
Användaren med kamera på stativFotografera med munnen
Kamera med fjärrstyrning på stativ - en möjlighet för personer med omfattande funktionsnedsättningar
Användaren tar en bild med munpinnenKamera på stativ
En kamera på stativ som går att använda även för en person som inte har någon aktiv handfunktion
Kamera fastsatt med stativ/hållare på elrullstolKamera på stativ
Kamera fastsatt med stativ/hållare på el-rullstol
Användaren med kamerastativ fastskruvad på rullstolenKameraarm
Ett hjälpmedel för personer med omfattande funktionsnedsättningar
Användaren håller i videokamera mha plexiglasgreppSpecialtillverkat grepp till videokamera
Specialtillverkat grepp till en videokamera lämplig för personer med nedsatt handfunktion