startsidaTips av och för personer med ryggmärgsskada.
Change language, (english text)
Tips sorterade i följande kategorier/underkategorier

Tips sorterade efter tipsare och deras skadenivå

Resor: Matlagning på resor

1 tips och idéer 
ReseköketResekök
Ett köksresekit som underlättar för en person som använder rullstol att laga mat även om omgivningen inte är anpassad