startsidaTips av och för personer med ryggmärgsskada.
Change language, (english text)
Tips sorterade i följande kategorier/underkategorier

Tips sorterade efter tipsare och deras skadenivå

Personlig assistans: Rekreation och fritid med assistans

1 tips och idéer 
Snusspruta och snusdosaSnussprutan
Med en prismaster slipper assistenterna ta lössnus i händerna när de hjälper en person som inte kan ta snus själv.