startsidaTips av och för personer med ryggmärgsskada.
Change language, (english text)
Tips sorterade i följande kategorier/underkategorier

Tips sorterade efter tipsare och deras skadenivå

Ta hand om hemmets föremål: Skötsel av växter

7 tips och idéer 
Blomkruka på benBlomkruka på ben
Upphöjd blomkruka på hjul - lämplig för personer som använder rullstol
BänkodlingarBänkodlingar
Trälådor för odling underlättar för personer som använder rullstol
GriptångGriptång
Passiv griptång. Används för att nå, komma åt och plocka upp saker.
Knäfria odlingslådor på balkongTillgänglig balkongodling
Välfungerande balkongodlingar anpassade till en person som använder rullstol
Användaren gräver i en balkonglådaTrädgårdsverktyg
Trädgårdsverktyg med kort skaft
TrädgårdsverktygTrädgårdsverktyg
Trädgårdsverktyg med kort skaft fungerar bäst när man arbetar i upphöjda lättåtkomliga odlingsbänkar
Blomvagn med blomkruka påUnderlag för blomkrukor på hjul
Blomvagnen underlättar att flytta blomkrukor.