startsidaTips av och för personer med ryggmärgsskada.
Change language, (english text)
Tips sorterade i följande kategorier/underkategorier

Tips sorterade efter tipsare och deras skadenivå

Rekreation och fritid: Spel

6 tips och idéer 
Användaren med 2 sug- och blåskontakter på headsetExtra sug- och blåskontakt till styrning av datorn
Dubbla sug- och blåskontakter ökar möjligheten att spela spel för en person som inte har funktion i armar och händer
JoyboxJoybox till styrning av datorn
Joybox är ett tangentbordskomplement lämpligt för personer utan funktion i armar och händer som vill spela dataspel
Användaren styr joysticken med hakanJoystick till styrning av datorn
Specialtillverkad joystick för styrning av dataspel med hakan
Joysticken monterad på kamerastativKamerastativ som joystickshållare för datastyrning
Kamerastativ fungerar bra som joystickshållare för personer som styr joysticken med hakan
Mikrofonen på kamerastativMikrofon till datastyrning
Mikrofon är ett komplement till datastyrning för personer som inte har funktion i armar och händer och spelar dataspel
Användaren framför datornStyrning av datorn utan arm/hand funktion
Specialanpassningar som möjliggör för personer utan funktion i armar och händer att spela dataspel