startsidaTips av och för personer med ryggmärgsskada.
Change language, (english text)
Tips sorterade i följande kategorier/underkategorier

Tips sorterade efter tipsare och deras skadenivå

Förflyttning: Vända sig

2 tips och idéer 
Användaren vänder sig i sängen med hjälp av ett snöreEtt snöre som underlättar att vända sig i sängen
Enkel anpassning som underlättar att vända sig i sängen - lämplig för personer med funktionsnedsättningar
En användare på glidlakan. Bild från www.healthandcare.co.ukGlidlakan
- underlättar vändning i sängen, lämplig för personer med omfattande funktionshinder