startsidaTips av och för personer med ryggmärgsskada.

Pool med specialtillverkad lyft
Pool med specialtillverkad lyft

(Klicka för större bild)

Hem » Poollyft

Poollyft

Specialtillverkad poollyft som möjliggör för användaren att ta sig i och ur en pool självständigt

Beskrivning
Poollyften består av ett bockat rör och fot, ett vattentät linjärt ställdon för att svänga lyften, samt en vinsch med lyftbåge. Båda motorer går på 12 V DC.

Modellbeteckningar:
Ställdon: linjärt ställdon med IP65, modell FYO11C från Polarprod AB
Vinsch: Hamron ATV-vinsch 12 V 907 kg från Jula
Röret och foten kommer från en mekanisk verkstad
Lyftbåge från en hjälpmedelcentral

För mer information kontakta gärna användaren: kai.tunero@gmail.com

Tipsarens kommentarer
Användaren behövde en lyft för att kunna ta sig i och ur sin pool. Dessvärre visade det sig att de lyftar som finns
på marknaden är väldigt dyra. Då bestämde han sig för att konstruera en lyft själv. Med hjälp av lyften kan han tar sig i och ur poolen självständigt.

Tillverkare
Användaren

Inköpställe
Lokal mekanisk verkstad, Polarprod AB, www.polaprod.se och Jula, www.jula.se

Idé
Användaren

Bekostad av
Användaren (totalkostnader var ca 5200kr)

Tipset är från 2018

Kategorier för detta tips
förflyttning » förflyttning med hjälp av personlyft, överflyttning, tips av personer med skadenivån Hög paraplegi, med nedsatt balans (Th 2-10, ASIA A,B).

Inga kommentar eller bloggar än

Dela på: