startsidaTips av och för personer med ryggmärgsskada.
Pronation aid, (english text)


Användaren med pronationspinnen (film)

Användaren med pronationspinne
Användaren med pronationspinne

Pronationspinnne (närbild)
Pronationspinnne (närbild)

Hem » Pronationshjälpmedel

Pronationshjälpmedel

- ett enkelt hjälpmedel att hålla handen med handflatan neråt (i pronation)

Beskrivning
En tung pinne i ett universalband. Pinnen är en grov spik omgiven av en blyvikt (gjuten i en form).

Tipsarens kommentarer
Användaren är mycket spastisk och hans arm hamnar lätt i supination utan att han kan vrida den tillbaka igen. Har han universalbandet med den tunga pinnen på sig kan han lätt själv vända handen neråt och handen hålls i pronation tack vare pinnens vikt.

Tillverkare
Användarens son

Idé
Användaren

Bekostad av
Användaren själv

Tipset är från 2016

Kategorier för detta tips
sköta sin egen hälsa » förebygga/behandla muskelspänningar, tips av personer med skadenivån Hög tetraplegi med delvis armfunktion (C5-6, ASIA A,B).

Inga kommentar eller bloggar än

Dela på: