startsidaTips av och för personer med ryggmärgsskada.
Motorboat adapted for skipper with extensive disabilities, (english text)

Motorbåt Fred 25. Foto: Katharina Ratzka
Motorbåt Fred 25. Foto: Katharina Ratzka

Användaren styr sin båt med joysticksstyrning
Användaren styr sin båt med joysticksstyrning

Förlängd bogramp nedfälld. Foto: Katharina Ratzka
Förlängd bogramp nedfälld. Foto: Katharina Ratzka

Förlängd bogramp nerfälld. Foto Katharina Ratzka
Förlängd bogramp nerfälld. Foto Katharina Ratzka

Fastsättningspunkt för rullstol. Foto: Katharina Ratzka
Fastsättningspunkt för rullstol. Foto: Katharina Ratzka

(Klicka för större bild)

Hem » Motorbåt anpassad till skeppare med omfattade funktionsnedsättningar

Motorbåt anpassad till skeppare med omfattade funktionsnedsättningar

Tillgänglig motorbåt som kan styras av personer som använder elektrisk rullstol och har nedsatt handfunktion

Beskrivning
Motorbåt Fred 25, se även 'Tillgänglig motorbåt', www.spinalistips.se/tips-tillganglig-motorbat-1190.html anpassad till person med hög ryggmärgsskada.
Båten Fred 25 är en motorbåt i aluminium och är utvecklad för att passa för alla. Den är 7,50 meter och däcket är helt plant. Båten är extremt stabil i sidled och har en bogpropeller. Båten är utrustad med en bred fällbar bogramp i fören (se bild 3 och 4) samt med förankringspunkter för att sätta fast rullstolar med spännband (se bild 5).

Det som skiljer båten från en Fred standard är joysticksstyrningen (se bild 2), autopilot och navigator, se tillhörande tips, samt en hytt i plexiglas som skyddar från regn och kyla (se bild 1). Bogrampen är förlängd något för att den ska vara mindre brant vid på- och avstigning (se bild 3 och 4). Båten är även utrustad med ett akterkapell och utdragssoffa för övernattning.

Tillverkare
Hanterbara Båtar AB , www.hanterbarabatar.se (senast kontrollerad mars 2017)

Inköpställe
Hanterbara Båtar AB , www.hanterbarabatar.se (senast kontrollerad mars 2017)

Bekostad av
Användaren

Tipset är från 2012

Kategorier för detta tips
rekreation och fritid » vattenidrott/båtar, tips av personer med skadenivån Hög tetraplegi med delvis armfunktion (C5-6, ASIA A,B).

Tillhörande tips: 2

Användaren med flytvästRäddningsväst
En räddningsväst som automatiskt blåser upp sig när man hamnar i vattnet och inte inskränker rörligheten - lämplig för personer som kör rullstol
Tipset är från 2009.
Användaren styr sin båt med joysticksstyrningJoysticksstyrning och navigation av anpassad motorbåt
- lämplig för personer med nedsatt handfunktion som kör rullstol
Tipset är från 2012.

Inga kommentar eller bloggar än

Dela på: