startsidaTips av och för personer med ryggmärgsskada.
Independent transfer with ceiling lift, (english text)

Sovrum med taklyft
Sovrum med taklyft

Lyftsele Modell Byxsele
Lyftsele Modell Byxsele

(Klicka för större bild)

Hem » Självständig förflyttning med taklyft

Självständig förflyttning med taklyft

Med svårigheter klarar användaren förflyttningen med taklyft själv.

Beskrivning
Lyftsele Modell Byxsele med förstyvad rygg används ihop med taklyft Beram med rak takskena.
Teknik: Susanne lutar sig fram och låter lyftskynket glida ner på ryggen. Nu drar hon bentamparna upp mellan benen genom att luta sig från sida till sida, lyfta upp benen och använder även munnen. Sedan sätter hon skynket i lyftgalgen, bendelarna överst. För att hamna i rätt läge i sängen vrider hon nu galgen åt motsatt håll hon ska snurra när hon är över sängen. Sedan lyfter hon upp sig, så länge hon fortfarande når rullstolen trycker hon ifrån sig in över sängen så långt som möjligt. Benen hänger fortfarande utanför sängkanten. Sedan höjer hon upp sig tills fötterna är fria, och nu snurrar hon tillbaka av sig själv och hon sänker ner sig på sängen. Med hjälp av elektriskt sängryggstöd kan hon rätta till benen. Sittande i sängen hänger hon ut bentamparna, drar de ut under benen, hänger in de igen, höjer liften och liftskynket dras bort.

Tipsarens kommentarer
Förstyvningen av rygg- och bendelar möjliggör för Susanne att kunna få lyftselen på plats själv.
På det sättet klarar hon i nödfall förflyttning till och från sängen. Det tar 20 minuter. Hon kan inte ta av kläderna.

Susanne har numera en taklyft som har motor för sidleds flyttning ut med takskenan, Likorall 242 ES från Liko. Förflyttningen går mycket lättare. Tyvärr har motorn ett oerhört gällt ljud när den startar upp och saktar av enligt Susanne. Företaget påstår att det ska låta så, vilket det förmodligen kommer att fortsätta göra tills någon annan producent väljer att lansera en konkurrerande produkt.

Inköpställe
Liko, www.liko.se (senast kontrollerad maj 2011)

Idé
Susanne Berg

Bekostad av
Landsting

Tipset är från 2005

Kategorier för detta tips
förflyttning » förflyttning med hjälp av personlyft, tips av personer med skadenivån Hög tetraplegi med delvis armfunktion (C5-6, ASIA A,B).

Inga kommentar eller bloggar än

Dela på: