startsidaTips av och för personer med ryggmärgsskada.
Bowel management with Peristeen rectal irrigation, (english text)

Användaren med Peristeen. Illustration: Lars 'Geson' Anderson
Användaren med Peristeen. Illustration: Lars 'Geson' Anderson

Användaren för in katetern. Illustration: Lars 'Geson' Andersson
Användaren för in katetern. Illustration: Lars 'Geson' Andersson

Användaren kopplar ihop katetern och slangen
Användaren kopplar ihop katetern och slangen

(Klicka för större bild)

Hem » Sköta magen med vattenlavemang Peristeen

Sköta magen med vattenlavemang Peristeen

En tarmtömningsmetod för personer med ryggmärgsskada

Beskrivning
Peristeen är ett vattenlavemang från Coloplast som kan fungera som tarmtömningsmetod för personer med ryggmärgsskada. Det består av en kontrollenhet med pump, vattenpåse och rektalkateter.
Vattenpåsen är designad för att stå på golvet och kan enkelt flyttas tack vare det stora handtaget. Rektalkatetern är glatt, liten och diskret och ger en enkel införing i tarmen. När katetern förts in i tarmen, fylls en liten ballong med luft, så att katetern sitter kvar i tarmen under tarmsköljningen.

Teknik:
Användaren förflyttar sig till toaletten, rullstolen står framför toaletten, ett ben ligger rakt på rullstolsdyna, det andra med foten på fotbågen.
Användaren fyller peristeen påsen med vatten i kroppstemperatur från duschen som är bredvid toaletten och ställer påsen på golvet. Hon kopplar ihop slangarna och lägger kontrollenheten på rullstolen. Hon öppnar förpackningen med rektalkatetern lite grann och kopplar katetern till slangen (bild 3). Hon blöter ner katetern med vatten från duschen. Katetern blir mycket hal och hon är noggrann att inte hålla i den högst uppe. Sedan matar hon på med slangen, så att en del av slangen är nära analöppningen. För att föra in katetern stödjer hon sig med ena handen på toalettarmstödet, med den andra håller hon i katetern samtidigt som hon känner efter. Hon pumpar upp kateterns ballong och sedan pumpar hon in vattnet och tar ut katetern.

Tipsarens kommentarer
Användaren har stora problem med sin mage. Mikrolax fungerar inte alls, Peristeen gör inga underverk, men fungerar bättre för henne. I början var hon rädd att vattnet skulle komma ut även efter toalettbesöket, men det har aldrig hänt. Hon känner sig säker med Peristeen. Användningen är enligt henne inte så komplicerad som den verkar i början. Dessutom känns vatten mycket sundare än mikrolax.
Det enda som kan vara svårt är när man råkar ta tag i själva katetern och får glidmedlet på handen. Det är också viktigt att katetern kommer rakt underifrån. Då är det lättast att få in den.

Tillverkare
Coloplast, www.coloplast.se (senast kontrollerad maj 2017)

Bekostad av
Landsting

Tipset är från 2007

Kategorier för detta tips
personlig vård » toalettbesök, tips av personer med skadenivån Hög paraplegi, med nedsatt balans (Th 2-10, ASIA A,B).

2 kommentarer:

  1. I saw a very smart system called Qufora which should be even more simple to use:

    http://www.mbh-international.com/en/products/anal-irrigation-systems/irrigation-products/qufora-rectal-balloon-catheter/

    #3729# kommentar 2012-08-02
  2. i was hurt in a wreck a few months sgo. ive had to give myself enimas ever since. Your Peristeen Irrigation system,that ive read very much on,from the internet many websites in full.I beleave your product could really make my cituation a lot more tollerable and humain.One man said hes done completely in 15 minutes.Im 51 they want to take out my hole colon out of me,all because my spinctor muscle usually wont work.I refuse to let them i figure as long as i have my colon it might go back to working better.I feel like i said your product could make life quite a bit easier Thank You Timothy Sykes
    #6929# kommentar 2013-06-27

Dela på: