startsidaTips av och för personer med ryggmärgsskada.
Specialanpassad påklädningskrok Customized dressing hook, (english text)

Påklädningskrok
Påklädningskrok

Metallkrok på påklädningskrok (närbild)
Metallkrok på påklädningskrok (närbild)

Snöre fastsatt i ett hål på påklädningskroken (närbild)
Snöre fastsatt i ett hål på påklädningskroken (närbild)

Påklädningskrok liggande i bilen
Påklädningskrok liggande i bilen

(Klicka för större bild)

Hem » Specialanpassad påklädningskrok

Specialanpassad påklädningskrok

Ett hjälpmedel för många användningsområden, för personer som använder rullstol

Beskrivning
Rundstav i trä försett med en krok. Detta hjälpmedel använder brukaren till mycket. Han har en påklädningskrok i lägenheten och en liggandes i bilen. Använder den bland annat till att få upp saker han tappat på golvet, tända lampor, putta upp skåpdörrar i köket och ta ner föremål från höga köksskåp. I bilen använder han den bland annat den till att slå på ljuset och öppna handskfacket. Är det något han inte får tag på med kroken av det han exempelvis tappat på golvet så använder han påklädningskroken till att få in det tappade föremålet i en plastpåse och sen lyfter han upp påsen till rullstolen.

Brukaren har anpassat påklädningskroken genom att borra ett hål i änden och satt i ett snöre. Detta för att lättare hålla och hantera den, brukaren sätter snöret runt handleden och får på så vis ett bättre stöd/grepp om kroken.

Tillverkningsanvisningar
Då en av påklädningskrokarna gått sönder köpte brukaren en 3 meter lång rundstav, sågade till den och gjorde ett nytt fäste till kroken.

Inköpställe
Bl.a. www.hjalpmedel.se/ eller www.reumashop.se (senast kontrollerad maj 2017)

Bekostad av
Landsting

Tipset är från 2005

Kategorier för detta tips
bära, flytta och hantera föremål » plocka upp/hämta ner, sätta på/stänga av, öppna och stänga, tips av personer med skadenivån Hög tetraplegi med delvis armfunktion (C5-6, ASIA A,B).

Inga kommentar eller bloggar än

Dela på: