startsidaTips av och för personer med ryggmärgsskada.
Custom designed lift for car, (english text)

Amfibiebil med lyft (personerna på bilden är släktingar till användaren)
Amfibiebil med lyft (personerna på bilden är släktingar till användaren)

(Klicka för större bild)

Hem » Specialgjord lyft till bil

Specialgjord lyft till bil

- lyft som möjliggör för en person med omfattande funktionshinder att komma in i en bil med öppet tak

Beskrivning
Användaren, som älskar bilar, har en amfibiebil med öppet tak. En specialtillverkad lyft sitter fast på bilen. Med hjälp av denna kan han förflytta sig in i bilen.

Tipsarens kommentarer
Användaren och hans vän kan även hjälpa andra brukare, som behöver hjälp att förverkliga en idé. Kontakta honom genom spinalistips@spinalis.se

Tillverkare
Olle Högberg, god vän till användaren (smed och konstnär)

Idé
Användaren tillsammans med en god vän

Tipset är från 2017

Kategorier för detta tips
förflyttning » förflyttning med hjälp av personlyft, förflyttning till och från bilen, tips av personer med skadenivån Tetraplegi med motoriskt genomslag (C2-Th1, ASIA C,D).

Inga kommentar eller bloggar än

Dela på: