startsidaTips av och för personer med ryggmärgsskada.
Poles for pole walking, (english text)

Användaren med stavar
Användaren med stavar

(Klicka för större bild)

Hem » Stavar för stavgång

Stavar för stavgång

Stavar hjälper att hålla balansen - lämplig för personer med nedsatt gångförmåga

Beskrivning
Utomhus går användaren med stavar avsedda för stavgång.

Tipsarens kommentarer
Användaren kan inte ta emot sig med armarna om han skulle snubbla. Därför måste han hela tiden vara förutseende och se till att han sätter fötterna rätt. Stavarna ger bra stöd och hjälper honom att hålla balansen.

Inköpställe
Sportaffär

Bekostad av
Användaren

Tipset är från 2008

Kategorier för detta tips
förflyttning » gång, tips av personer med skadenivån Tetraplegi med gångfunktion (C2-Th1, ASIA D,E).

Tillhörande tips: 1

Användaren med halkskyddet på skorna, halvt pådragetHalkskydd för skor
Ett viktigt hjälpmedel för personer med nedsatt gångförmåga
Tipset är från 2008.

Inga kommentar eller bloggar än

Dela på: