startsidaTips av och för personer med ryggmärgsskada.
Adapted motorboat, (english text)

Motorbåt med utfälld ramp
Motorbåt med utfälld ramp

Användare kör på båten
Användare kör på båten

(Klicka för större bild)

Hem » Anpassad motorbåt

Anpassad motorbåt

Specialanpassad båt med inbyggd ramp och joysticksstyrning - lämplig för personer som använder el-rullstol

Beskrivning
Användaren köpte en finsk aluminiumbåt och gjorde om den med hjälp av en bekant:
- för att rampens lutning inte ska vara för brant sänktes golvet i fören (rampens lutning är lite mera än 1:6)
- en fällbar ramp monterades, se tillhörande tips
- förarhytt med dörrar, vindskyddat och varmt
- styrmöjlighet med joystick, se tillhörande tips

Tillverkare
En bekant som arbetar i båtsbranschen

Idé
Användare och hans far

Bekostad av
Användaren

Tipset är från 2008

Kategorier för detta tips
rekreation och fritid » vattenidrott/båtar, tips av personer med skadenivån Hög tetraplegi med delvis armfunktion (C5-6, ASIA A,B).

Tillhörande tips: 4

Användaren med flytvästRäddningsväst
En räddningsväst som automatiskt blåser upp sig när man hamnar i vattnet och inte inskränker rörligheten - lämplig för personer som kör rullstol
Tipset är från 2009.
Användaren med båtens joystick fastsatt på rullstolsfästeStyrning till båten
Motorbåt som kan styras med joystick - lämplig för personer med nedsatt handfunktion som kör rullstol
Tipset är från 2008.
Båt vid brygga med utfälld rampUtfällbar ramp i motorbåt
- lämplig för personer som använder rullstol
Tipset är från 2008.
Rullstol i båten - fastsatt med ett spännbälteFastsättning av rullstolen i båten
Förankringspunkter i båtens golv möjliggör fastspänning av en elektrisk rullstol
Tipset är från 2008.

Inga kommentar eller bloggar än

Dela på: