startsidaTips av och för personer med ryggmärgsskada.
Ceiling lift over two floors, (english text)

Taklyft till loftsäng
Taklyft till loftsäng

Taklyften går genom loftets grind
Taklyften går genom loftets grind

Taklyft ovanpå loftsängen
Taklyft ovanpå loftsängen

Två lyftmotorer löper i takskenan
Två lyftmotorer löper i takskenan

Helena's man hjälper henne att använda taklyften.
Helena's man hjälper henne att använda taklyften.

(Klicka för större bild)

Hem » Taklyft över två våningar

Taklyft över två våningar

Taklyft över två våningar möjliggör för en person med omfattande funktionsnedsättningar att sova på loftet

Beskrivning
Helena bor i en tvåplans-villa med loft. Hon och hennes make sover på loftet. För att komma upp dit har de installerat en taktlyft som går över två våningar. För säkerhets skull har de valt att använda två taklyftsmotorer som går i samma takskena och som lyfter samtidigt. Båda lyftband sitter i en galge.
Loftet är avgränsat med ett staket. För att användaren ska komma in på loftet finns det en grind i staketet.

Tipsarens kommentarer
Genom att använda två lyftmotorer har de en inbyggd säkerhet. Om en motorn skulle stanna kan man koppla ur den och använda enbart den andra.

Helenas make installerade taklyften själv.

Tillverkare
Merivaara

Idé
Användare och hennes make

Bekostad av
Användaren själv

Redaktörens kommentar
Taklyften tillverkas inte längre, det finns liknande modeller på marknaden, ex. från LIKO, www.liko.se , från Invacare, www.invacare.se , från Pernova, www.pernova.se , mm. (senast kontrollerad febr. 2017)

Tipset är från 2009

Kategorier för detta tips
förflyttning » förflyttning med hjälp av personlyft, tips av personer med skadenivån Hög tetraplegi utan arm/handfunktion (C2-4, ASIA A,B).

Tillhörande tips: 2

Användaren med lyftbanden påsattaLyftband
Smala lyftband underlättar toalettbesök för personer med omfattande funktionsnedsättningar
Tipset är från 2009.
Helena med rem runt båda handledernaRem som underlättar förflyttningar med lyft
Läderrem som håller ihop händerna underlättar förflyttningar för personer som inte har arm/handfunktion
Tipset är från 2009.

Inga kommentar eller bloggar än

Dela på: