startsidaTips av och för personer med ryggmärgsskada.
Accessible sauna, (english text)

Bastu - del av över- och underliggare borttagen
Bastu - del av över- och underliggare borttagen

Bastu - del av underliggare borttagen
Bastu - del av underliggare borttagen

(Klicka för större bild)

Hem » Tillgänglig bastu

Tillgänglig bastu

Enkel anpassning i bastu - lämplig för personer som använder rullstol

Beskrivning
En del av överliggare och underliggare har plockats bort så att användaren får plats sittandes i rullstolen.

Tipsarens kommentarer
Eftersom användaren lätt fryser är bastun en bra lösning för att värma upp sig. Hon åker in med kläderna på.

Tillverkare
Användarens make

Idé
Användaren

Bekostad av
Användaren

Tipset är från 2009

Kategorier för detta tips
bostad » bastu, sköta sin egen hälsa » hålla sig varm eller kall, tips av personer med skadenivån Låg tetraplegi med delvis arm/handfunktion (C7- Th1, ASIA A,B).

Inga kommentar eller bloggar än

Dela på: