startsidaTips av och för personer med ryggmärgsskada.
Change language, (english text)
Tips sorterade i följande kategorier/underkategorier

Tips sorterade efter tipsare och deras skadenivå

Tips sorterade efter tipsare och deras skadenivå

Låg tetraplegi med delvis arm/handfunktion (C7- Th1, ASIA A,B)

 • Anonym 21 - 3 tips

  Personen skadade sig för mera än 10 år sedan och har en låg tetraplegi.

 • Josefin - 3 tips

  Josefin är småbarnsmamma och har en låg tetraplegi.

 • Karolina - 27 tips

  Karolina bor tillsammans med sin familj i en villa. Hon arbetar deltid. 2006 skadade hon sig och har en tetraplegi (C7). Hon har 12 timmar personlig assistans per dag.

 • Ola - 17 tips

  Ola bor ensam i villa. Han skadade sig 2002 och har en låg tetraplegi. Han har ingen hjälp eller assistans, enbart trygghetslarm.

 • Sven - 1 tips

  Sven har nedsatt handfunktion

 • Sven Erik - 1 tips

  Sven Erik har en ryggmärgsskada.

 • Tomas - 75 tips

  Tomas bor ihop med sambo i en lägenhet. Han arbetar 25% som fotograf. Han skadade sig 1983 och har en låg tetraplegi (C7). Han har hemtjänst i assistansliknande form en timme dagligen.

 • Claes - 43 tips

  Claes bor ihop med fru och son i en lägenhet. Han arbetar heltid. Han skadade sig 1984 och har en låg tetraplegi. Han har ingen assistans.

 • Erika - 21 tips

  Erika är småbarnsmamma. Hon bor ihop med sambo och 2 barn i villa. Hon arbetar deltid. Hon skadade sig 1994 och har en låg tetraplegi (C7). Hon använder sig ibland av ledsagarservice när hon går ut med barnen.