startsidaTips av och för personer med ryggmärgsskada.
Change language, (english text)
Tips sorterade i följande kategorier/underkategorier

Tips sorterade efter tipsare och deras skadenivå

Tips sorterade efter tipsare och deras skadenivå

Låg paraplegi (Th11- S1, ASIA A,B)

 • Anders 1 - 5 tips

  Anders bor i lägenhet tillsammans med sin fru. Sedan födseln har han en låg paraplegi och förflyttar sig med rullstol. Han är mycket intresserade i uteliv och camping och organiserar turer i skogen för andra personer med funktionshinder, se även www.skogstur.info eller skogstur på Facebook.

 • Annna - 12 tips

  Anna är småbarnsförälder.

 • Anonym 14 - 1 tips

  Personen har en låg paraplegi.

 • Anonym 15 - 1 tips

  Personen har en paraplegi.

 • Anonym 25 - 3 tips

  Personen bor i en lägenhet och arbetar heltid. Han har en låg paraplegi sedan 1975.

 • Björn - 8 tips

  Björn skadade sig 1972 och har en komplett paraplegi TH 12

 • Heidi 2 - 1 tips

  Heidi bor i lägenhet. Hon har en paraplegi sedan födseln. Hon har personlig assistans.

 • Ingela - 1 tips

  Ingela bor ihop med maken och barn i en lägenhet. Hon arbetar deltid. Hon har en låg paraplegi sedan fördseln.

 • Irene - 18 tips

  Irene bor tillsammans med hennes make i en villa på landet; hon är pensionär. Hon skadade sig 1995 och har en låg paraplegi. Hon har ingen assistans.

 • Jocke - 7 tips

  Jocke bor i villa och arbetar deltid. Sedan 1987 har han en låg paraplegi (Th 11-12). Ingen assistans eller hemhjälp.

 • Marit - 4 tips

  Marit har en skada motsvarande en låg paraplegi. Hon grundade och ledar företaget Addmovement. Hon har ingen assistans.

 • Robert - 42 tips

  Robert bor tillsammans med hustru och tre barn i en villa. Han arbetar heltid. Han skadade sig 2003 och har en låg paraplegi (L1). Ingen assistans.

 • Sebastian - 4 tips

  Sebastian bor ihop med sambo i en lägenhet. Han arbetar heltid delvis med rehabilitering och delvis med förmedling av anpassade hotell, se www.welltrips.com. Han skadade sig 2003 och har en komplett paraplegi.

 • Stefan 1 - 2 tips

  Stefan bor ihop med fru och barn i en lägenhet. Han arbetar. Han skadade sig 1985 och har en paraplegi. Ingen assistans.

 • Sten - 2 tips

  Sten bor tillsammans med sina föräldrar i en lägenhet. Han arbetar deltid. Han har en låg paraplegi sedan födseln.

 • Vigand - 3 tips

  Vigand arbetar heltid. Han har en paraplegi.