startsidaTips av och för personer med ryggmärgsskada.
Change language, (english text)
Tips sorterade i följande kategorier/underkategorier

Tips sorterade efter tipsare och deras skadenivå

Tips sorterade efter tipsare och deras skadenivå

Paraplegi med motoriskt genomslag ( Th2-S1, ASIA C,D)

  • Gunnar 2 - 1 tips

    Gunnar bor i hus. Han arbetar deltid. Han har en medfödd skada som motsvarar en låg paraplegi, ingen assistans.

  • Nora - 4 tips

    Nora bor tillsammans med med maken och barn i en villa. Hon är småbarnsmamma och arbetar 75%. Hon skadade sig 1991 och har en inkomplett paraplegi. Ingen assistans.

  • Staffan - 15 tips

    Staffan bor i lägenhet. Han arbetar heltid. Han har en låg paraplegi sedan födseln. Ingen assistans.