startsidaTips av och för personer med ryggmärgsskada.
Change language, (english text)
Tips sorterade i följande kategorier/underkategorier

Tips sorterade efter tipsare och deras skadenivå

Jenny

Jenny är småbarnsmamma. Hon har en inkomplett tetraplegi med förlamad vänster arm och hand till följd.


1 tips och idéer 
Babysitter på hjulBabysitter på hjul
- underlättar för föräldrar med funktionsnedsättning att ta med sig barnet