startsidaTips av och för personer med ryggmärgsskada.
Change language, (english text)
Tips sorterade i följande kategorier/underkategorier

Tips sorterade efter tipsare och deras skadenivå

Vigand

Vigand arbetar heltid. Han har en paraplegi.


3 tips och idéer 
Handreglage installerat i användarens bilAvtagbart handreglage
Enkel mekanisk lösning för handreglage i bilen - lämplig för personer med funktionshinder
Användaren tar ut rullstolen från bilenFörflyttning från minivan till rullstol
Förflyttningsteknik ut ur en bil med skjutdörrar - lämplig för rullstolsanvändare med starka armar
Användaren förflyttar sig in i bilenFörflyttning från rullstol till en minivan
Förflyttningsteknik in i en minivan med skjutdörrar - lämplig för rullstolsanvändare med starka armar