startsidaTips av och för personer med ryggmärgsskada.
Change language, (english text)
Tips sorterade i följande kategorier/underkategorier

Tips sorterade efter tipsare och deras skadenivå

Anonym 35

Personen har en hög tetraplegi.


1 tips och idéer 
Användaren med rullstolshandske med kraftigt magnetgreppMagnetgrepp
Magneter i olika storlekar insydda i rullstolshandskar underlättar hantering av magnetiska föremål för personer med nedsatt handfunktion